Misyonumuz      Misyonumuz, sahip olduğumuz bilgi birikimi ile ulusal ve uluslararası alanda amaçlarımız doğrultusunda bilgi ve teknoloji ağırlıklı projeler üretmek, ülkemiz adına mevcut projelere katkıda bulunabilmek, geliştirilen projeler için yaygın uygulama alanları oluşturabilmektir.

      Günümüz teknolojisinin imkan verdiği yeni nesil ürünleri araştırmak, geliştirmek ve imal etmek. Bu ürünleri ülkemiz insanının yaşam koşullarına uygun hale getirmek ve ülkemiz için gerekli olan teknolojik atılıma katkıda bulunmak. Teknolojiyi halihazırda kullanan pazarın dışında kullanmayan kitlenin teknoloji ile tanışmasını sağlayarak ülkemizin yaşam koşullarını daha iyiye taşıyabilmek.

Vizyonumuz      Vizyonumuz, Türkiye’de ve dünyada toplumların ihtiyacı olan, yaşam kalitesini artırıcı, geliştirici, dönüştürücü, var olan sistemleri düzenleyici, yenileyici, tamamlayıcı, ülkelerin ve bireylerin ekonomik, kültürel ve sosyal hayatlarına katkı sağlayıcı, dinamik yapıdaki projeleri, ulusal ve uluslararası işbirliği çerçevesinde oluşturmak, geliştirmek ve bu projeler ile ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesine zemin hazırlamaktır. Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde çağdaş ve özgün teknoloji ürünlerini Türkiyeden dünyaya sunan bir kuruluş olmak